Polityka prywatności

(Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych)
obowiązuje od 23 maja 2018 r.

Firma Anita Żulicka Profe Studio, właściciel strony internetowej www.profestudio.com dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność korzystających z niej osób. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób, w jaki dbamy o Państwa dane osobowe i prawa.

 

1.SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI:
 Firma Anita Żulicka Profe Studio, my, nasze – Firma Anita Żulicka Profe Studio z siedzibą w  Radomsku Nasi klienci – klienci Firmy Anita Żulicka Profe Studio, którym Firma Anita Żulicka Profe Studio świadczy usługi określone w PKD następującymi pozycjami: 85.59.A, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 18.20.Z, 47.19.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 96.09.Z  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Firmą Anita Żulicka Profe Studio Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Firmą Anita Żulicka Profe Studio Potencjalny Pracownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Firmą Anita Żulicka Profe Studio. Ty, Twój, Państwo, Państwa – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient strona internetowa Firmy Anita Żulicka Profe Studio: www.profestudio.com
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻNA SIĘ Z  NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Firma Anita Żulicka Profe Studio. jest administratorem Państwa danych osobowych, które przekazali nam Państwo przez wypełnienie formularzy zawartych na stronie oraz poprzez używane przez firmę Anita Żulicka Profe Studio komunikatory. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@profestudio.com
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych. ZAPYTANIE O OFERTĘ Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podali nam Państwo w treści zapytania. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). ZAWARCIE UMOWY: Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, tłumaczeń tekstów pisanych, zajęć wyrównawczych dla dzieci, projektowania i wdrażania usług webowych (strony internetowe, sklepy internetowe, pozycjonowanie i optymalizacja, pośrednictwo w sprzedaży domen, usług Hostingowych, sprzedaż certyfikatów SSL, e-marketing), usług związanych z identyfikacją wizualną i budowaniem wizerunku firm (w tym tworzeniem logotypów), usług poligraficznych oraz usług fotograficznych (w tym związanych z wykonywaniem zdjęć przy użyciu fotobudki). Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, numer telefonu i dane, które dobrowolnie Podali nam Państwo w treści zapytania lub w trakcie współpracy. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie Podali nam Państwo w treści zapytania. Podstawa prawna. Państwa zgoda na przetwarzanie danych. STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY: Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności. BADANIE PAŃSTWA SATYSFAKCJI Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów. MARKETING NASZYCH USŁUG Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa podczas wypełnienie formularza na stronie oraz dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Państwa aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Państwem. Profilowanie. Nie stosujemy profilowania, czyli o naszych promocjach informujemy wszystkich, niezależnie od upodobań. Podstawa prawna. Interes naszej firmy, uzasadniony prawnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług. Równowaga interesów. Po uwzględnieniu naszego interesu oraz Państwa praw i wolności uznajemy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie nadmiernie ingerować w Państwa prywatność ani nie będzie dla Państwa nadmiernie uciążliwy. Szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy Państwu realizację Państwa praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych.  Można nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na rodo@profestudio.com. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.
4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem wymienionych poniżej: biuro księgowe, urząd podatkowy, Pracownikom firmy Profe Studio. Udostępniamy Państwa dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Państwem skontaktować, w celu na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dostawcy usług Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo na stronie internetowej www.profestudio.com w zakładce „Regulaminy” -> „Dostawcy usług”. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Korzystamy również z usług biura księgowego z którym mamy podpisaną stosowną umowę. Organy państwowe Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu: 1.    rekrutacyjnym - Państwa dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na udział w dalszych rekrutacjach - na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia. 2.    ofertowym - przez okres 12 miesięcy 3.    nawiązania umowy - od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy 4.    marketingu naszych usług i produktów - przez okres 24 miesięcy 5.    w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki prywatności - przez okres 12 miesięcy.
6. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@profestudio.com. Prawo do cofnięcia zgody Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, udzielonej w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępnili nam Państwo przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy od momentu otrzymania od Państwa takiej woli. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę; b) Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych; d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; e) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.  Mogą to Państwo uczynić np. w następujących przypadkach: a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO Prawo dostępu do danych Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o  odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z  przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) wysyłając adekwatną informację na adres: rodo@profestudio.com. Podstawa prawna: art. 16 RODO Prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.  Podstawa prawna: art. 20 RODO W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują do nas Państwo z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.
7. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w „Polityce cookies” w zakładce „Regulaminy”.
8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.profestudio.com, a w przypadku bardzo istotnych zmian prześlemy ją Państwu na maila.